ฉนวนงานเย็น,ร้อน,ลดเสียง Cold,Hot,Sound Insulation ARMACELL


ฉนวนงานเย็น,ร้อน,ลดเสียง Cold,Hot,Sound Insulation ARMACELL : MC, HT, LT, LTD (Cold -200oC, Hot 175oC)

 

อาร์มาเซล ผู้นำในการผลิตฉนวนยาง และ โฟม รายแรกของโลก และได้นำคิดค้นนำเทคโนโลยีในการผลิตโฟมจากยางสังเคราะห์เมื่อปี ค.ศ. 1953 เพื่อใช้ในการลดการใช้พลังงาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในงานระบบ และอุตสาหกรรมต่างๆ. มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทให้เลือกใช้งาน ARMACELL ผลิตฉนวนยางภายใต้ยี่ห้อ Armaflex เป็นฉนวนยางที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับอาคารที่ต้องการความปลอดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล และ สถานพยาบาล ประเภทต่างๆ รวมถึงอาคารที่มีเยาวชน เช่น โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ล้วนแต่ต้องการระบบที่สะอาด ปลอดเชื้อ อาร์มาเซล จึงได้คิดค้น ฉนวน Armaflex ที่ผสานเข้ากับสารยับยั้ง และป้องกัน เชื้อรา และ จุลชีพ Microban ที่เป็นรู้จักกันอย่างดีไปทั่วโลก ช่วยยับยั้ง และต้านทานจุลชีพ เช่น เชื้อรา และแบคทีเรีย ปราศจากสาร CFC/HCFC  ใช้กับงานหุ้มท่อน้ำเย็น น้ำร้อน ท่อลม และอุปกรณ์ทางเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -200 ถึง 175 องศาเซลเซียส ฉนวนยาง Armaflex มีค่าสัมประสิทธิการนำความร้อนต่ำ และต้านทานต่อความชื้นในอากาศได้ดีเยี่ยม  จึงช่วยในการควบคุมการเกิดหยดน้ำ อนุรักษ์พลังงานให้กับระบบ รวมไปถึงฉนวนระบบงานเสียง ระบบเปลือกหุ้มฉนวน และ อุปกรณ์ในการติดตั้ง  Refrigeration & Air conditioning & Heating & Plumbing

1) MC Armaflex -50 to +105oC with MICROBAN, UL94

2) Class O Armaflex -50 to +105oC FM Approved, UL94

3) NH Armaflex -50 to +105oC Non-Halogen for Marine Off-shore

4) HT Armaflex -50 to +175oC Outdoor & High Temperature UV Resistant

5) Accoflex Economic for copper tube

6) Armafix-T for Pipe Support Donut & Saddle type

7) Armachek-D,S,R,E & Silver Non-Metalic Cladding

8) Armaflex-Accessories (Knife,Glue Gun,Mastic,Rivet & tool,Paint,Tape)

9) Armaflex Adhesive 820(low temperature -50 to +60°C)

10) Armaflex Adhesive 520 & Cleaner(low temperature -200 to 105°C)     

11) Armflex Adhesive 625 & Cleaner(high temperature -200 to 175°C)

12) ArmaSound RD240, Super Silence, Phonic, Barrier, Ductliner                 13) Armaflex Raised Floor Control Room,Clean Room Indoor Air Quality      14) SAVIOR Anti Fatigue Mats with Microban Enhance comfort in workplace