ท่อน้ำดี Clean Water Pipe Syler


ท่อน้ำดี Clean Water Pipe Syler model : C, H (Cold 60oC, Hot 90oC)

 

ท่อเหล็กกล้าบุ PE “SYLER” นวัตกรรมท่อน้ำล่าสุดของโลก ภายใต้มาตรฐาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001-2000 โดยได้รับ FM APPROVED ท่อทุกเส้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ท่อไซเลอร์ยังผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ BS 1387/85 CLASS M (BSM) มั่นใจได้ ว่าท่อทุกเส้นมีความหนาของเหล็กเต็มมาตรฐาน และ ด้วยโครงสร้างด้านนอกแข็งแกร่งด้วยเหล็กกล้า ด้านในสะอาดปลอดภัยด้วย PE ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ ประกอบกับเทคโนโลยีในการบุ PE อย่างแนบแน่นกับเนื้อเหล็ก และข้อต่อที่มีประสิทธิภาพ ทำให้แก้ปัญหา รั่ว แตก ซึม น้ำที่ไหลผ่านจะปลอดสนิมและโลหะหนัก 100% และ เพิมการปกป้องผิวท่อภายนอกอีกชั้นหนึ่ง จากการชุบสังกะสีปกติ ด้วยการเคลือบ PE POWDER COATED ความหนาประมาณ 50 ไมครอน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไซเลอร์มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50 ปี โดยท่อ “SYLER” จะมี 2 ประเภท คือ

1) แบบธรรมดา (ไส้สีขาว – TYPE C , CLASS M (MEDIUM)) เป็นท่อธรรมดาและน้ำเย็น ใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 °C

2) แบบสำหรับน้ำร้อน (ไส้สีแดง – TYPE H , CLASS M (MEDIUM)) เป็นท่อน้ำร้อน ใช้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 90 °C ส่วนข้อต่อต่างๆ จะมีการเคลือบภายในด้วยพลาสติกชนิดพีพี ( POLYPROPYLENE ) ใช้ได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 90 °C และรับแรงดันสูงสุดไม่เกิน 50 bars