ท่อน้ำดี Clean Water Pipe Thai-PPR


ท่อน้ำดี Clean Water Pipe Thai-PPR model : SDR 6, 11(High Pressure, Economy, Durable Class)

 

ท่อไทยพีพี-อาร์ ผลิตตามมาตรฐานเยอรมัน โดยใช้เม็ดพลาสติก PP-R (80) ชั้นดี ของยุโรป จึงทำให้ มีเนื้อพลาสติกที่มีคุณภาพ และความหนาแน่นสูง แสงลอดผ่านไม่ได้ จึงมั่นใจได้ว่า ท่อ ไทยพีพี-อาร์ จะปราศจากสารก่อมะเร็ง สนิม หรือ โลหะหนักต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมาจากท่อและข้อต่อที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

การเชื่อมต่อระหว่างท่อและข้อต่อจะใช้วิธีการให้ความร้อนทำให้สามารถเชื่อมผสานกันเป็นเนื้อเดียว  (Homogenized)  จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการรั่วซึม ที่บริเวณจุดต่อเชื่อม  แข็งแรงสูงสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 20 บาร์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี แบ่งท่อได้ 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ได้ดังนี้

1) PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) ECONOMY CLASS ; อายุการใช้งาน 50 ปี , อุณหภูมิการใช้งานที่ 3-60 °C , สามารถรับความดันได้ประมาณ 10 bars

2) PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) HIGH PRESSURE CLASS ; อายุการใช้งาน 50 ปี , อุณหภูมิการใช้งานที่ 3-95 °C , สามารถรับความดัน

ได้ประมาณ 20 bars

3) PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) DURABLE CLASS ; อายุการใช้งาน 50 ปี , อุณหภูมิการใช้งานที่ 3-95 °C , สามารถรับความดัน ได้ประมาณ 20 bars

นอกจากนี้ ยังมีข้อต่อหลากหลายชนิด จึงสะดวกต่อการใช้งาน โดยข้อต่อทุกตัวแข็งแรง ทนต่อแรงดัน ( Permissible Working Pressure) ได้ถึง 20 bar และใช้งานได้ถึง 95 °C