ท่อ-ถัง HDPE Pipes & Tanks WHK


ท่อถัง HDPE Pipes & Tanks WHK : WEHO Pipe, WEHO Tank

 

KWH Pipe มีระบบท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 16 มม.- 1600 มม. สามารถใช้กับงานได้ในทุกประเภท เช่น ใช้กับน้ำ, ท่อโอนจำหน่ายก๊าซ, การใช้ในงานการทำเหมืองแร่, การระบายน้ำฝนระบบอาคาร-การก่อสร้างถนน และ ในอีกหลายอุตสาหกรรม                   

ผลิตภัณฑ์และบริการของ KWH Pipe มีการเริ่มพัฒนาและผลิตสำหรับการใช้งานในเขตเทศบาลเมือง และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งระบบระบายน้ำสุขาภิบาล ท่อส่งน้ำ ผลิตตามมาตรฐาน เช่นมาตรฐาน ASTM F-714, AWWA C-906, EN 12201 และ ISO 4427Extrusion ท่อถูกตัดในโรงงานตามความยาวที่ระบุ ท่อจะถูกส่งโดยรถบรรทุก มีจำหน่ายตามความยาวปกติ 12-18 ม.                                                                                                                     WEHO Tank สามารถผลิตได้เกือบทุกขนาด มีความยืดหยุ่นตาม applications  ที่แตกต่างกัน ตามความต้องการ ผ่านการเชื่อมต่อกันถัง ใช้งานได้ทั้งใต้ดิน และเหนือพื้นดิน การติดตั้งง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลาย