ปั้มน้ำเสีย : S Type (Super Vortex Single or Multi Chanel)


 

รุ่นเอส S model : ปั้มออกแบบใช้ส่งถ่ายน้ำเสียดิบที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอง, การส่งถ่ายน้ำดิบ, การสูบน้ำที่มีตะกอนปะปน, การสูบน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม, ทำงานได้โดยมี/ไม่มีปลอกหุ้มทำความเย็น (cooling jacket), ติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือแบบแห้ง, ใบพัดแบบมีร่อง (channel impeller) และใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller), ติดตั้งระบบป้องกันมอเตอร์ในตัว Smart Seal, ช่องใบพัด (free passage) มีขนาดใหญ่, ใบพัดแบบ Super Vortex ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น เหล็กหล่อ และเหล็กสแตนเลส เลือกได้ตามความเหมาะ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของน้ำเสีย และ สภาพแวดล้อมซึ่งปั๊มทำงาน ในการใช้งาน ถ้ามีการพบเศษวัสดุหรือเศษโลหะที่คล้ายคลึงกัน ปั๊มสามารถติดตั้งพร้อมกับจานบดได้

Brochure

[Download not found]