ปั้มน้ำเสีย Waste Water Pump Grundfos : Unilift AP Type


ปั้มน้ำเสีย Waste Water Pump Grundfos : Unilift AP Type

รุ่น Unilift AP และ Unilift AP Basic เป็นเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับการติดตั้งชั่วคราว/พกพา และการติดตั้งแบบวางตั้งอิสระอย่างถาวร เครื่องสูบน้ำใบพัดเดี่ยวรุ่นนี้ทำจากสเตนเลสสตีลเป็นส่วนใหญ่ ทุกแบบมีให้เลือกเป็นใบพัดเดี่ยวหรือสามใบพัด และเลือกระบบไฟเป็น 50 หรือ 60 Hz ได้

หมายเลขกำกับที่ชื่อรุ่น เช่น AP12 หมายถึงขนาดของอนุภาคทรงกลม (spherical particle) ที่สามารถลอดผ่านปั๊มได้

เครื่องสูบน้ำรุ่น Unilift AP และ AP Basic ทุกตัวมีปลั๊กสำหรับต่อกับสายเมน

Unilift AP เป็นเครื่องสูบน้ำใบพัดเดียว (single stage pump) ที่ติดตั้งใบพัดแบบกึ่งเปิด (semi-open impeller) (AP12) หรือใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller) (AP35 และ AP50) เครื่องสูบน้ำรุ่น Unilift AP ทุกตัวติดตั้งปลอดสเตนเลสสตีล (stainless steel sleeve) สำหรับระบายความร้อนขณะเครื่องทำงาน เครื่องกรองที่ด้านล่างช่วยกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะลอดผ่านปั๊มได้ โดยยึดติดเครื่องกรองกับเรือนปั๊ม เครื่องกรองน้ำรุ่น Unilift AP ทุกตัวมีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีสวิตช์ลูกลอย (float switch) สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติหรือบังคับด้วยตนเอง เครื่องสูบน้ำที่มี ”A” กำกับอยู่ในชื่อรุ่นแสดงว่าเป็นเครื่องที่ติดตั้งสวิตช์ลูกลอย (float switch) ส่วนรุ่นที่เป็น 3-phase จะมีกล่องสตาร์เตอร์ (starter box) เชื่อมต่อกับสวิตช์ลูกลอยติดตั้งมาให้เพิ่มเติม ช่องทางออกอยู่ที่ด้านบนของปั๊มและมีให้เลือกตั้งแต่ Rp 1 1/2 ถึง Rp 2

สามารถติดตั้งวาล์วกันไหลย้อน (non-return flap valve) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่องทางออกเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับเข้าตัวเครื่องได้

เครื่องสูบน้ำรุ่น Unilift AP Basic เป็นเครื่องสูบน้ำใบพัดเดียว (AP35B, AP50B) ที่ติดตั้งใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller) เครื่องรุ่น Unilift AP Basic ทุกตัวเป็นสเตนเลสสตีล โดยมีแผ่นรองฐานทำด้วยวัสดุหลายอย่างผสมกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ในรุ่น Unilift AP Basic ได้รับการออกแบบให้ทำงานใต้น้ำ โดยอาจตั้งวางอิสระ (free-standing ) บนแผ่นรองฐานหรือติดตั้งโดยใช้ชุดติดตั้งตีนเป็ดก็ได้ (auto coupling) ช่องทางเข้าปั๊มออกแบบให้มีระบบป้องกันอนุภาคขนาดใหญ่ไม่ให้ลอดผ่านปั๊มได้ แผ่นรองฐานยึดติดกับตัวเครื่องโดยใช้คลิปหนีบสี่ตัวซ่อนอยู่ใต้แหวนคอมโพสิต (composite ring) ที่ด้านบนของเรือนปั๊ม แหวนช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เกาะติดบนตัวคลิปหนีบ เครื่องกรองน้ำรุ่น Unilift AP Basic ทุกตัวมีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีสวิตช์ลูกลอย (float switch) สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติหรือบังคับด้วยตนเอง เครื่องสูบน้ำที่มี ”A” กำกับอยู่ในชื่อรุ่นแสดงว่าเป็นเครื่องที่ติดตั้งสวิตช์ลูกลอย (float switch) ช่องทางออกอยู่ที่ด้านข้างของปั๊มและเป็น่ R 2

การใช้งาน

 • น้ำใช้และน้ำฝนในระบบพืชสวน
 • น้ำจากแม่น้ำและทะเลสาบ
 • น้ำฝน น้ำจากท่อระบาย และน้ำจากอุทกภัย
 • น้ำสำหรับเติมลง/ถ่ายออกจากภาชนะ บ่อน้ำ ถัง ฯลฯ
 • น้ำทิ้งจากการอาบน้ำ เครื่องซักผ้า และอ่างล้างจานที่อยู่ต่ำกว่าระดับท่อน้ำเสีย
 • น้ำในสระว่ายน้ำ
 • น้ำที่ระบายออกจากคูคลอง
 • น้ำบาดาล (ใช้ในการลดระดับน้ำ)
 • น้ำทิ้งครัวเรือนจากระบบบำบัดตะกอนและเชื้อโรค
 • ของเหลวที่มีเส้นใยปะปนจากโรงงานอุตสาหกรรมเบา การซักล้าง ฯลฯ
 • น้ำทิ้งจากสะพานสูง อุโมงค์ลอดใต้ถนน ฯลฯ
 • น้ำที่ระบายจากระบบฉีดล้างรถในอู่

คุณสมบัติและข้อดี

Unilift AP เป็นเครื่องที่ใช้ตั้งวางอิสระเพื่อติดตั้งถาวรหรือชั่วคราว ส่วนประกอบส่วนใหญ่ทำด้วยสเตนเลสสตีล มีปลั๊กพร้อมสายไฟ มีให้เลือกทั้งแบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยตนเอง รุ่นเฟสเดี่ยวมีสวิตช์ความร้อนติดตั้งมาในตัว

 

Grundfosliterature-2802431.pdf (42 downloads )