ปั้มน้ำ Water Pump Grundfos model : NB, NBG, NBE, NBGE


ปั้มน้ำ Water Pump Grundfos model : NB, NBG, NBE, NBGE

 

ปั้มสูบจ่ายน้ำ แบบหอยโข่งแนวนอน ใบพัดเดียว แบบ Close-Coupled ขนาดตามมาตรฐาน EN733/ISO2858 ใช้สูบจ่าย เพิ่มแรงดันของเหลว ในระบบ HVAC และ ชลประทาน เคลือบ CED เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนเลือกติดตั้งกับมอเตอร์ IE1,IE2,IE3 อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 140oC หน้าแปลน PN10,16,25