ปั้มสารเคมี : B Type (High Temperature Insulation)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : B Type (High Temperature Insulation)

รุ่นบี B model : เหมาะสำหรับสารเคมี, น้ำ, น้ำมัน ที่มีอุณหภูมิสูง ที่ไม่ต้องการให้เกิดการรั่วไหล ออกแบบใช้งานให้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับปลอกสวมบนตัวมอเตอร์ และ ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับน้ำหล่อเย็นระบายความร้อน อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 780 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 610 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 220 กิโลวัตต์ อุณหภูมิสูงสุด 450 องศาเซลเซียส / Zero leakages service for hot oils, hot water and for any other high temperature chemicals. Available either in horizontal or vertical designs with cooling jacket on motor and an integral heat exchanger. Q max : 780 m³/hr, TDH max : 610 m, KW max : 220 kw, Temp. max : 450 °C