ปั้มสารเคมี : D Type (Slurry Seal)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : D Type (Slurry Seal)

รุ่นดี D model : ปั้มแบบมีปลอกสวมมอเตอร์ช่วยระบายความร้อน เหมาะสำหรับสารเคมีที่มีตะกอนละเอียดขนาดเล็กผ่านได้ แต่ต้องไม่มีฟองอากาศผสมไปด้วย เพื่อให้ของเหลวไหลผ่านไปซีลในจุดต่างได้ดี อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 600 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 160 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 120 กิโลวัตต์ ปริมาณตะกอนสูงสุด 3-5% โดยน้ำหนัก / Horizontal design for relatively small amount of fine slurry. Pump features a self-circulating sealing liquid but required no gas chamber. Q max : 600 m³/hr, TDH max : 160 m., KW max : 120 kw, lurry max : 3-5 % by wt