ปั้มสารเคมี : R Type (Reverse circulation)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : R Type (Reverse circulation)

รุ่นอาร์ R model : เหมาะสำหรับสารเคมีที่มี VOC เช่น สารทำความเย็น แอมโมเนีย, ฟีออน ที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆ ของเหลวมีฟองอากาศผสม สามารถไล่ฟองอากาศออกจากระบบได้เอง NPSHr ต่ำ ออกแบบมีให้ใช้งานทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 780 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 160 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 220 กิโลวัตต์  / Self venting and low NPSHr for volatile fluids, liquefied gases and refrigerants such as Ammonia, Freon. Available both horizontal and vertical designs. Extream low temperature to high temperature services. Q max:780 m³/hr,

TDH max : 160 m., KW max : 220 kw