ปั้มสารเคมี : RW Type (Vertical High Pressure)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : RW Type (Vertical High Pressure)

รุ่นอาร์ดับบลิว RW model : เหมาะสำหรับสารเคมีที่มี VOC สูง อุณหภูมิต่ำหรือสูงมากๆ ภายใต้แรงดันสูง ของเหลวมีฟองอากาศผสม สามารถไล่ฟองอากาศออกจากระบบได้เอง อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 780 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 160 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 220 กิโลวัตต์  / Designed for sealless, leak-free pumping of volatile fluids at high or low temperature under high system pressure. Self venting for volatile fluids, Q max:780 m³/hr,

TDH max : 160 m., KW max : 220 kw