ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps Brand : TEIKOKU


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps Brand : TEIKOKU

ปั๊มแบบกระบอกหุ้มมิดชิด (Canned motor pump) สำหรับงานที่ไม่ต้องการการรั่วไหล ไม่ต้องใช้ mechanical seal ,มอเตอร์แบบกันระเบิด คิดค้นโดย Teikoku จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะกับของเหลวที่มีคุณสมบัติ เป็นพิษ ติดไฟ เสี่ยงต่อการระเบิด กัดกร่อน ราคาแพง เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงของเหลวที่อุณภูมิสูงมาก เช่น hot oil, heat transfer liquid ที่มักจะพบปัญหาซีลรั่วอยู่บ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีรุ่น self-priming และรุ่นที่ สามารถใช้งานได้กับของเหลวที่ระเหยได้ง่าย หรือของเหลวที่มีตะกอนหรือ slurry เจือปน สามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดของ API 685 หรือ ANSI B73.3