ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : Basic type F,FA,F-V,FA-V


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : Basic type F,FA,F-V,FA-V

รุ่นพื้นฐาน Basic model : เหมาะสำหรับสารเคมีใส่ไม่มีตะกอน ทำจากวัสดุสแตนเลส 304, 316 และ วัสดุผสมพิเศษอื่นๆ อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 780 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 160 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 220 กิโลวัตต์  / chemical service with non- slurry liquid. Available in 304SS, 316SS and other high alloys., Q max : 780 m³/hr, TDH max : 160 m, KW max : 220 kw