ปั้มสารเคมี : X Type (High Temperature Insulation)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : X Type (High Temperature Insulation)

รุ่นเอ็กซ์ X model : เหมาะสำหรับสารเคมีที่มีอุณหภูมิสูง ที่ไม่ต้องการให้เกิดการรั่วไหล ออกแบบใช้งานให้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน แบบไม่มีปลอกสวมบนตัวมอเตอร์เพื่อระบายความร้อน ใช้มอเตอร์พิเศษฉนวนคลาส Q, อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 780 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 610 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 60 กิโลวัตต์ อุณหภูมิสูงสุด 340 องศาเซลเซียส / High temperature service without cooling jacket required. With special motor insulation class. Q max : 780 m³/hr, TDH max : 610 m, KW max : 60 kw, Temp. max : 340 °C