วัสดุยาแนว กาวอุตสาหกรรม สารเคลือบกันน้ำ


วัสดุยาแนว กาวอุตสาหกรรม สารเคลือบกันน้ำ Sealants, Industrial Adhesives, Water Repellents by SHARP Chemical

บริษัท ชาร์ปเคมีภัณฑ์ จำกัด นวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เคมีใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของเรา ให้บริการผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสำหรับคุณ เป็นความสำคัญที่มีอยู่ของเราเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีใหม่ทั่วโลก ถ้าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นจะไม่มีความหมายสำหรับเราที่จะมีอยู่ สินค้าทั่วไปควรขายโดย บริษัท อื่น หาก บริษัท อื่นคัดลอกผลิตภัณฑ์ของเราหมายความว่าวิถีชีวิตนวัตกรรมใหม่ของเราได้รับการยอมรับแล้วและจะแพร่หลายไปทั่วโลก เราต้องการกระจายความปรารถนาของเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยนวัตกรรมทางเคมีและทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เปลี่ยนชีวิต บริษัท นวัตกรรมเพื่อชีวิต                                                                              

SHARP Chemical Ind. Co.,Ltd. Non-stop innovation makes chemical products close to our daily life. Serve those products of great quality to you. It is our significance of our existing to keep providing products those are new around the world. If we are unable to do so, there will be no meaning for us to exist. Conventional goods should be sold by other companies. If other companies copy our products, it means that our new way of innovation life has been already recognized and will be widely spread to the world. We would like to spread our wish to change our life by chemical innovation and turn our life to better one. Life Change, Life Innovation company

– One component type silicone sealant : SRC1-01 pouch : SRP1-03, SRC1-02, SRC1-05, SRP1-04, SRC1-06, SRC1-10                                                         

– One component type modified silicone sealant : MSC1-01 pouchMSP1-02, MSC1-03, MSC1-04, MSP1-21, ASC1-01

– One component type urethane, butyl, acrylic sealant : BRC1-01, OPC1-01 pouchOPP1-02 tubeOPE1-03, ACC1-01, PUC1-01, PUC1-02, PUC1-04

– Can packed sealant : MSK1-15, MSK2-17, MSK1-16, MSK2-18, PUK2-03, PSK2-01

– Special modified elastic adhesive : MSC1-06, MSC1-08, MSC1-07, MSC1-11, MSC1-09, MSC1-05, MSC1-10, MSC1-12

– Technical Information : MSDS, CATALOGE, DOCUMENT  

– Application Guidelines : Sealant Application, Waterproof Coating 

– DIY, Reparations : Do-It-Yourself

 

Modified-Silicone-Sealants.pdf (45 downloads )