ไมโคร-เบลส ฟาร์ม


หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นดับกลิ่นเหม็น สำหรับฟาร์ม

วิธีใช้

ผมสไมโคร-เบลส 1 ส่วน ต่อน้ำเปล่าว 1,000 ส่วน ใช้ฉีดพ่นดับกลิ่น จะทำให้กลิ่นลดลง แน่นอนและ เห็นผลจริง

ใช้สำหรับดับกลิ่นอเนกประสงค์ทั่วไป  หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ฝา (20 มิลลิลิตร) ผสมน้ำเปล่าว 500 มิลลิลิตร  ทิ้งไว้ 20 นาที จากนั้นฉีดพ่นบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น กรณีใช้เครื่องพ่นยา ให้ผสมหวัเชื้อ 2 ฝา หรือ 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำเปล่าว 20 ลิตร ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วฉีดพ่นล้างบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น (เช่น พื้นตลาดสด) ในกาณีที่ผสมหัวเชื้อไว้เเล้วใช้ไม่หมดในครั้งเดียว สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้อีก ไม่เกิน 1 เดือน

ขนาด 3.785 ลิตร

ราคา 6,300 บาท