Mega Hard 1


Moisture Cure Single Component Silicone Oxime Sealant : Mega Hard 1

รายละเอียดสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานยาแนวรอยต่อพื้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับการใช้งานของท่าน ทางบริษัท ขอแนะนำ
1. Mega Hard 1 ใช้ยาแนว รอยต่อ พื้นถนน พื้นโรงงาน คลังสินค้า คุณสมบัติมีความยืดหยุ่น และแข็ง
2. Sharpie Seal NB2LM ใช้ยาแนว รอยต่อ พื้นถนน พื้นโรงงาน คุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูง มีสีให้เลือกเข้ากับพื้นหน้างาน ทนต่อสภาวะอากาศดีเยี่ยม
3. Sharpie Seal polysulfide T97 ใช้ยาแนว รอยต่อ พื้นถนน พื้นโรงงาน คุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูง มีความทนทานต่อสารเคมีสูง มีสีให้เลือกเข้ากับพื้นหน้างาน
4. Shapie Seal PU PRO 1 NB ใช้ยาแนว รอยต่อ พื้นโรงงานภายในอาคารโรงงาน คุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูง

 

Catalog-Mega-Hard-1.pdf (162 downloads )