Silicone


กาวซิลิโคน Sharpie Seal NB-LM

: Material, Silicone

Moisture Cure Single Component Silicone Oxime Sealant : กาวซิลิโคน SHARPIE Modified Silicone NB-LM รายละเอียดสินค้า ผู้แทนจำหน่ายซิลิโคน กาวเคมี โพลีย…

รายละเอียด
SHARPIE Silicone S

: Silicone

Moisture Cure Single Component Silicone Oxime Sealant : SHARPIE Silicone S รายละเอียดสินค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานยาแนวรอยต่อผนังอาคารอลูมิเนียม…

รายละเอียด