Groundfos SLV SL1


 

Groundfos SLV SL1

จุดเด่น

 • ใบพัดแบบร่องเดียว (single-channel impeller) และใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller)
 • ชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ
 • การต่อปลั๊กสายไฟ (Cable plug) แบบกันความชื้น

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SLV และ SL1 ได้รับการออกแบบให้สูบน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด น้ำทิ้ง รวมทั้งน้ำผิวดินและน้ำจากกระบวนการแปรรูปปริมาณมากในชุมชน ระบบสาธารณูปโภค และโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งชนิดที่ใช้ใบพัดแบบ SuperVortex (SLV) หรือใบพัดแบบมีร่องประสิทธิภาพสูง (SL1) ช่วยให้ของแข็งขนาดไม่เกิน 100 มม. ลอดผ่านช่องใบพัดได้

เครื่องสูบน้ำรุ่น SLV และ SL1 ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำอย่างถาวร โดยใช้ชุดติดตั้งตีนเป็ด (auto coupling) หรือท่อนำร่อง (guide rail) หรือติดตั้งแบบวางตั้งอิสระบนแท่นวงแหวนที่ต่อด้วยท่ออ่อน

การใช้งาน

 • เครื่องรุ่น SL ได้รับการออกแบบมาให้ปรับแต่งการทำงานของระบบได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อดีที่เห็นได้ชัดคือความน่าเชื่อถือ การตรวจซ่อมทำได้ง่าย และการใช้งานกับระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เครื่องสูบน้ำรุ่น SL ได้รับการออกแบบให้ใช้งานด้วยวิธีจุ่มใต้น้ำในสถานีสูบน้ำแบบเครือข่าย (network pumping stations) โรงบำบัดน้ำเสีย อาคารสาธารณะ อาคารห้องชุด และโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติและข้อดี

 • การต่อปลั๊กสายไฟ (Cable plug)
 • การต่อที่ยึดแบบพิเศษ (Unique clamp)
 • ใบพัดแบบร่องเดียว (single-channel impeller) และใบพัดกระแสน้ำวน (vortex impeller)
 • มีช่องให้ของแข็งขนาด 100 มม. ผ่านได้
 • ซีลเพลาชนิดตลับ (Cartridge shaft seal) แบบพิเศษ
 • ดีไซน์โมดูลาร์แยกชิ้นได้
 • ระยะเวลาที่เครื่องหยุดทำงานน้อยมาก
 • มอเตอร์ใช้ชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ
 • มีเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้ได้มากมาย