Motor Oil Metal Guard Synthetics 5W-30


น้ำมันเครื่องยนต์ EZI Metal Guard Synthetics 5W-30 SN 4 ลิตร สูตร สารเสริมประสิทธิ์ภาพ EZI

น้ำมันหล่อลื่น เกรดรวม เหมาะสำหรับเครื่ยนต์ ใหม่เก่า ดีเชล เบนชิน Synthetics SN
ระยะเปลี่ยนถ่ายมากกว่า 15,000 กิโลเมตร